Rating

 
 
Rating:
 
OBS: Man kan nu klikke direkte ind på Ratinglisten på forsiden af bordtennisdanmark.dk - man kan ligeledes følge ovenstående link...
 
Alle nye spillere får kontrolleret deres ratingtal af systemet. En liste viser efter hver opdatering forskellen mellem en spillers startratingtal og det aktuelle ratingtal.
 
Samtidig vises de kampe, spilleren har spillet med modstandere og deres ratingtal. Viser de spillede kampe, at starttallet er for lavt (det mest normale) eller for højt, så bliver starttallet rettet op eller ned - rettelsen slår igennem ved den efterfølgende opdatering.
 
Men alle er stadig velkomne til at oplyse, hvis de støder på spillere med et helt forkert ratingtal. Meningen er jo at alle skal spille med et realistisk ratingtal, så at systemet virker realistisk. 
 
På listen vises kun de spillere, der har spillet kampe i den nye sæson. MEN hvis du sætter et flueben i feltet "medtag alle spillere", så får du også de spillere med, der endnu ikke har spillet..Klikker du på sidste sæsons ratingliste, så får du slutratingtallene for sidste sæsons ratinglister.Ratinglisten kører iøvrigt efter samme regler som sidste sæson.
 
Nye søgninger
 
Når man klikker sig ind på ratinglisten, så kan man der se alle spillere, uanset alder og styrke. Vil man se ratingtallet og placeringen for en enkelt spiller kan man søge spilleren frem ved at søge på spillerens navn.
 
Du kan også søge på aldersklasserne, således at du f.eks. kan få listen frem for puslinge. Du kan så søge listen frem for puslinge A, B, C og D - og du kan begrænse søgningen til din union og din klub.
 
På aldersklasselisterne er kun nævnt de spillere, der er i aldersklassen. F.eks. optræder Allan Bentsen ikke på seniorlisten, men på den kommende Veteran 40.
 
Og det er her vi kommer til nyhederne.Fra og med torsdagens (1/10-09) opdatering kan man søge på aldersgrupperne Veteran 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80 og 85. Veteranerne er dermed delt op i aldersgrupper, ligesom ungdomsspillerne er. Seniorlisten er nu kun for de, der er seniorer til og med det 39. år. Et eksempel: Allan Bentsen, Roskilde er med på Veteran 40 og ikke på seniorlisten.
 
Det har været et stort ønske fra veteranerne, at man kunne se hvilke spillere, der var i hver af veteranaldersgrupperne. Dette ønske er nu imødekommet.
 
Peter Tranto, Stævne/rating/IT gruppen