Repræsentantskabsmøde


Her finder du diverse informationer og links vedrørende Repræsentantskabs- / årsmødet 2022!

 

Diverse Links:

 

 

Repræsentantskabs- / årsmøde 2022 - indbydelse

 

Regnskab 2021/2022

 

Budget 2022/2023

 

 

BBTK formands skriftlige beretning

(Ingen skriftlig beretning fra formanden, kun mundtlig)

 

 

DGI beretning

 

DGI regnskab

 

DGI budget 2022

 

 

Indkomne forslag

 

 

NB! Referatet 2021 kan ses øverst på denne side!